Dominika

Odpowiedniki obcojęz.: łac., niem. Dominica, wł. Domenica, hiszp. Dominga.

Imię żeńskie Dominika nie jest w wykazach hagiograficznych reprezentowane często. Wystarczy tu dlatego wspomnieć o świętej z pierwszych stuleci. O drugiej mówimy pod hasłem: Maria Dominika Mazarello.

Dominika, męczennica z Nikomedii. Poniosła prawdopodobnie śmierć w czasie prześladowań za Dioklecjana. Zresztą nic dokładnego o niej nie wiemy. Grecy, którzy ją wymieniają w swych menologiach w dniach 7 i 26 lipca, nazywają ją właściwie Kyriake. Na Zachodzie, gdzie imię to -przetłumaczono- na Dominica, ośrodek kultu wytworzył się w Tropea, w Kalabrii (płd. Włochy). Bezwartościowa Passio oraz późna tradycja (XVI w.) uczyniły z niej świętą lokalną. Za nimi poszło Martyrologium Rzymskie, które wspomina ją 6 lipca.

Dominika
 obchodzi imieniny