Tego dnia świętują

Wyjaśnienie onomastyczne podano pod hasłem AUGUSTYN. W martyrologiach widnieli męczennicy, których pooznaczano imieniem August. Wszyscy oni słabo byli zaświadczeni. Co najmniej niektóre z tych wzmianek zmieniły zapewne swój onomastyczny kształt pod piórem kopisty. Mimo to jeden z wymienianych Augustów...

Zobacz więcej o: August
Obchodzi imieniny:
29 lutego,
3 sierpnia,
1 września,
31 października
Obchodzi imieniny:
18 sierpnia,
1 września,
3 września,
6 października

Staropolskie imię męskie, złożone z członów Broni - ("bronić, strzec") i sław - ("sława"). Być może znaczyło "ten, kto broni sławy". Skróconą formą tego imienia był Brosław. Od imienia Bronisław pochodzi Bronisława.Bronisław obchodzi imieniny 30 stycznia, 18 sierpnia, 1 września, 3 września i 6 października.Imię...

Zobacz więcej o: Bronisław
Obchodzi imieniny:
18 sierpnia,
1 września,
3 września,
6 października

Imię żeńskie pochodzenia słowiańskiego, utworzone od imienia męskiego Bronisław. W pierwszym członie imię to zawiera element broni-, który jest tematem infinitywu-aorystu od słowa bronić (por. staro-cerkiewno-słowiańskie brani-ti). Por. polskie Bronisław, pomorskie Barnisław, czes. Branislav, sch. Branislav....

Zobacz więcej o: Bronisława
Obchodzi imieniny:
1 września

Jest to polska postać łacińskiego Aegidius. Do łaciny przeszło z języka greckiego, w którym było jednym z przydomków Dzeusa (Dzeus aigidios - 'Zeus egidonośca'). Grecki przymiotnik aigidios wywodzi się z rzeczownika aigís, aigídos 'tarcza drewniana pokryta skórą kozią', a to z kolei od aiks, aigos 'koza'....

Zobacz więcej o: Idzi
Obchodzi imieniny:
1 września