Tego dnia świętują

imię starosłowiańskie oznaczające człowieka, który jest dany od Boga. Popularne w krajach słowiańskich już od XII w. Również w Polsce występuje od XII w., a od XIV w. także w formie wschodniosłowiańskiej Bohdan. Imię to było szczególnie popularne w Rumunii, w średniowieczu cały kraj nazywany był Bogdanią.Formy...

Zobacz więcej o: Bohdan
Obchodzi imieniny:
6 lutego,
31 sierpnia,
2 września

Jest to forma żeńska imienia PAULIN. W Polsce imię to występuje od XIV w. w formach: Paulina, Pawlina. Dziś jest to imię rzadkie. Formą zdrobniałą jest Paulinka. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Paulina, ang., niem. Pauline, fr. Paulette, Pauline, hiszp. Paulina, ros. Pawlina, Polina, wł. Paolina. W literaturze...

Zobacz więcej o: Paulina
Obchodzi imieniny:
26 stycznia,
26 maja,
6 czerwca,
22 czerwca,
21 lipca,
31 sierpnia,
10 października,
2 grudnia

Jest to imię złożone pochodzenia germańskiego, zawierające człony ragi- / ragin- / rain- 'rada, zebranie' i -munt 'opieka' (por. niem. Vormund 'opiekun'). Imię w Polsce występuje, chociaż rzadko, w formach: Rajmund, Mundek, Mundzio. Od imienia tego pochodzi nazwisko Reymont. Odpowiedniki obcojęz.:...

Zobacz więcej o: Rajmund
Obchodzi imieniny:
7 stycznia,
23 stycznia,
31 sierpnia
Obchodzi imieniny:
23 stycznia,
31 sierpnia

Żeński odpowiednik imienia Rajmund. Jest to imię złożone pochodzenia germań­skiego, zawierające człony ragi- / ragin- / rain- 'rada, zebranie' i -munt 'opieka' (por. niem. Vormund 'opiekun').

Zobacz więcej o: Ramona
Obchodzi imieniny:
31 sierpnia

Jest to imię słowiańskie, złożone z członów: święto- 'święty' i -sław. Imię Świętosław poświadczone jest w źródłach od XII w. (1173-1176), także w formach pochodnych: Świętsław, Święcsław, Święcek, Święca, Świętek, Świętka, Świętosz, Święch, Święszko. Od imienia Świętosław pochodzą nazwiska: Święch,...

Zobacz więcej o: Świętosław
Obchodzi imieniny:
31 sierpnia