Ramona

Żeński odpowiednik imienia Rajmund. Jest to imię złożone pochodzenia germań­skiego, zawierające człony ragi- / ragin- / rain- 'rada, zebranie' i -munt 'opieka' (por. niem. Vormund 'opiekun').
Ramona
 obchodzi imieniny