Bohdan

imię starosłowiańskie oznaczające człowieka, który jest dany od Boga. Popularne w krajach słowiańskich już od XII w. Również w Polsce występuje od XII w., a od XIV w. także w formie wschodniosłowiańskiej Bohdan. Imię to było szczególnie popularne w Rumunii, w średniowieczu cały kraj nazywany był Bogdanią. Formy zdrobniałe od imienia Bohdan to Boguś, Bogdan Odpowiedniki obcojęz.; niem.,ros.,wł.-Bogdan, białor., czes.,ukr.-Bohdan
Bohdan
 obchodzi imieniny