Tego dnia świętują

Wyjaśnienie onomastyczne podano pod hasłem AUGUSTYN. W martyrologiach widnieli męczennicy, których pooznaczano imieniem August. Wszyscy oni słabo byli zaświadczeni. Co najmniej niektóre z tych wzmianek zmieniły zapewne swój onomastyczny kształt pod piórem kopisty. Mimo to jeden z wymienianych Augustów...

Zobacz więcej o: August
Obchodzi imieniny:
29 lutego,
3 sierpnia,
1 września,
31 października

Imię żeńskie pochodzenia łacińskiego od przymiotnika pospolitego augustus, -a, -um 'poświęcony, święty, wzniosły, majestatyczny, pełny szacunku'. Tak nazywano w Rzymie małżonkę cesarza. W Polsce znane, ale rzadko używane. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Augusta. Augusta, dziewica umęczona w Seravalle,...

Zobacz więcej o: Augusta
Obchodzi imieniny:
3 sierpnia,
31 października
Obchodzi imieniny:
3 sierpnia

Jako osobowe imię własne pierwotnie nie było używane. Leżąca w Azji Mniejszej kraina Lydia lub Lidia (z grec. Lýdia), z głównym miastem Sardes, dała u Greków podstawę do nazwy ludu Lydós i pochodnego przymiotnika Lydios 'lidyjski' (rodzaj żeński Lydia 'lidyjska'), który mógł się stać nazwą osoby stamtąd...

Zobacz więcej o: Lidia
Obchodzi imieniny:
27 marca,
3 sierpnia

Jest to imię pochodzenia greckiego z grupy dwuczłonowych imion złożonych. Ma budowę podobną jak imiona Nikokrát-s, Nikómachos, Nikoméd-s, Nikóstratos, Nikosthén-s, Nikólaos. W pierwszym członie występuje rzeczownik, ník-- 'zwycięstwo', a w drugim -d-mos 'lud'. Jest to więc imię synonimiczne do Nikólaos...

Zobacz więcej o: Nikodem
Obchodzi imieniny:
1 czerwca,
3 sierpnia,
15 września

To oboczna forma imienia semickiego SZYMON. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Simeon, gr. Sime-n, Sime-n-s, ang., niem. Simeon, fr. Siméon, wł. Simeone. Licząc się z dwiema postaciami tego imienia: Symeon i Szymon - taki podział zaistniał w wielu językach i w wielu ujęciach hagiograficznych - wymienić możemy...

Zobacz więcej o: Symeon
Obchodzi imieniny:
5 stycznia,
16 lutego,
18 lutego,
10 maja,
23 maja,
1 czerwca,
6 czerwca,
3 sierpnia,
8 października

Jest to imię pochodzenia greckiego, utworzone od słowa stéphanos 'korona, wieniec'. Forma Szczepan jest przystosowaniem fonetycznym do języka polskiego formy łacińskiej Stephanus (zob. STEFAN). Przyswojenie imienia nastąpiło przed w. XIII, na co wskazuje zachowanie -p- w miejscu łac. -ph- (zamiast późniejszego...

Zobacz więcej o: Szczepan
Obchodzi imieniny:
3 sierpnia,
26 grudnia