Azariasz

Jest to imię biblijne pochodzenia hebrajskiego, z kręgu imion teoforycznych. Hebrajskie Azaryah, Azaryahu znaczy 'Jahwe strzeże, ubezpiecza'. W Biblii łacińskiej i greckiej imię to jest transkrybowane jako Azarias. W Biblii występuje m. in w 1 Krn 2, 8. 38-39; 1 Krl 4, 2; Ne 12, 33; Dn 3 i in.

W Polsce u chrześcijan raczej nie występuje. Mogli je nosić polscy Żydzi i Karaimowie.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Azarias.

Azariasz
 obchodzi imieniny