Baltfryd

Jest to dwuczłonowe imię złożone pochodzenia germańskiego. Jako człon pierwszy występuje balt- / bald- / bat- 'odważny, śmiały', a jako człon drugi -fryd 'obwarowanie, pokój'.

W Polsce brak jego poświadczeń.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Baldfridus, Baltfridus, fr. Baudfrid.

Baltfryd, biskup Bayeux. Znany jest przede wszystkim dzięki licznym podpisom, które widnieją na aktach ówczesnych synodów. Potwierdzają to Roczniki z Saint-Bertin. Karol Łysy oskarżył go o dopuszczenie do kradzieży relikwiarza św. Regnoberta, ale biskupi zgromadzeni na synodzie paryskim całkowicie go uniewinnili. W r. 847 uczestniczył też w synodzie, który potwierdził przywileje opactwa w Korbei. Zginął w r. 858 w czasie napaści Normanów. Ciała nie odnaleziono.

Baltfryd
 obchodzi imieniny