Baltram

Jest to germańskie imię złożone, w którym człon pierwszy stanowi element bal - bald 'odważny, śmiały', a drugi -ram (- rabam, hraban) 'kruk'. Może to być też oboczna forma imienia dwuczłonowego Beltram / Bertram, w którym w części pierwszej występuje bert- / bart- 'jaśniejący, znamienity, sławny', a w drugiej -ram 'kruk'.

W Polsce poświadczone są formy: Bertram, Bartram, Betram od w. XIII, głównie ze Śląska (Wrocław) i Pomorza. Trudno powiedzieć, czy nosiciele tego imienia byli Polakami. Imię Bertram jako nazwisko nosił niemiecki arcybiskup Wrocławia, kard. A. Bertram (-1945).

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Baltramus, Beltramus, Bertramus, ang., niem. Bertram.

Baltram. Długo wiódł życie jako pustelnik, osiadły w Analesbergu, na pograniczu diecezji Metz i Strasburg. Gdy biskupi tych diecezji spierali się przez swych wysłanników o przynależność jego pustelni, odwrócił się do nich plecami i rozdał wszystko, co jeszcze posiadał. Potem Hugo, hrabia Alzacji, postanowił odrestaurować klasztor w Lure, zniszczony przez najazd Madziarów. Wezwano go wówczas, by objął tam przełożeństwo. Na miejsce reguły św. Kolumbana wprowadził wtedy do klasztoru regułę benedyktyńską, przede wszystkim zaś kazał czym prędzej zbudować -oficyny- dla mnichów. Zmarł wkrótce, w dniu 15 sierpnia 960 r.

Baltram
 obchodzi imieniny