Baudyn (Baudinus)

Romańska (francuska) postać zlatynizowanej formy germańskiego imienia skróconego Baldin, utworzonego od elementu baud- / bald- 'mężny, odważny', który często występuje w germańskich imionach dwuczłonowych, zarówno jako człon pierwszy i jako drugi. W Polsce może pojawiać się jako nazwisko Bałdyn, Bołdyn.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Baudinus, Baldinus, Baldus, Bald, ang. Baldinus, fr. Baudine, Baldine, niem. Baldin, Baldinus, wł. Baldino, Baudino.

Baudyn, biskup Tours. U Chlotara był dworzaninem lub referendarzem. Na stolicy biskupiej w Tours zasiadał mniej więcej w latach 546-552. Był hojny w rozdawnictwie jałmużn, na skutek czego rozdał to, co nagromadził jego poprzednik. Dla duchownych ustanowił wspólny stół: mensam canonicorum. Grzegorz z Tours, który go wspomina, zapewnia, że zmarł w szóstym roku pontyfikatu. W Tours jego pamięć czczono w dniu 7 listopada.

Baudyn (Baudinus)
 obchodzi imieniny