Berariusz

Jest to zlatynizowana forma skróconego imienia germańskiego Berchar, w którym nastąpiło uproszczenie grupy spółgłoskowej -rch- / -rhr-. Czasem mieszano to imię z innym, podobnie brzmiącym: Berard. Berchar zaś to dwuczłonowe imię zbudowane z elementów: ber- / bern- 'niedźwiedź' i -char / -har / -cher / -her 'wojsko' lub - hard / -hart 'mocny, silny'.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Berarius, Bercharius, ang. Bercharius, niem. Berchar, Bernhar, Bernchar, Bernhard.

Berariusz, biskup Le Mans. Żył pod koniec panowania Chlodwiga II i w czasie rządów jego synów Chlotara III i Teobalda III. Królowa Batylda i jej syn Chlotar ponadawali mu liczne przywileje. Za niego to podobno przeniesiono do Le Mans relikwie św. Scholastyki. Zmarł w r. 673. Jego wspomnienie obchodzono w dniu 16 października. Mylono go nieraz z innym Berariuszem, który był prawdopodobnie biskupem Rennes.

Berariusz
 obchodzi imieniny