Bertylia (Bertyla)

Jest to zlatynizowana forma imienia spieszczonego BERTA, które na gruncie germańskim jest imieniem skróconym od dwuczłonowych imion złożonych, z pierwszym elementem bert- / berth- 'jasny, błyszczący, sławny, szlachetny, znamienity', lub oboczna forma imienia Berthild, Berthilde. Występuje w postaci łacińskiej Bertylia lub w zromanizowanej Bertille, Berthilla.

W Polsce nie notowane.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Bertylia, Bertilia, Bertilla, fr. Bertille, niem. Bertilla, Berthilla, Berthild, Berthilde.

W literaturze hagiograficznej odnajdujemy dwie święte, noszące to imię. Jedna wiodła życie w rekluzji, ale mało o niej wiemy. Nieco bardziej znaną była druga, o której powiemy tu parę słów:

Bertylia z Chelles. Urodziła się w pierwszej połowie VII stulecia w okolicy Soissons. W młodości zetknęła się ze św. Audeonem, przyszłym biskupem Rouen. Wcześnie wstąpiła do klasztoru w Jouarre. Potem przeniosła się do Chelles, gdzie Batylda kazała odbudować dawny klasztor żeński, nadgryziony zębem czasu. Tam też została ksienią. Miała piastować ten urząd przez 46 lat. Zmarła pomiędzy r. 705 a 713. Wspominano ją w dniu 4 lub 5 listopada.

Bertylia (Bertyla)
 obchodzi imieniny