Blezylla

Jest to cognomen rzymskie, genetycznie spieszczenie za pomocą sufiksu -illa żeńskiej formy cognomen Blaesus 'sepleniący' (zob. BŁAŻEJ). Obok cognomen Blezylla (Blaesilla) było też w użyciu patronimiczne cognomen Blaesina.

W Polsce nie używane.

Blezylla. Wszystko, co o niej wiemy, zawdzięczamy kilku listom Hieronima, który był jej kierownikiem duchownym. Urodziła się około r. 367 jako córka św. Pauli, a siostra św. Eustochii. Wdową została po siedmiu latach małżeństwa. Na zlecenie św. Hieronima Paula czytała jej wówczas i komentowała Księgę Eklezjastesa tak, że młoda wdowa zrezygnowała z życia wśród świata. Z matką podążyła do Betlejem i tam praktykowała surową ascezę. Nabawiwszy się jakiejś gorączki, wkrótce zmarła. Hieronim starał się pocieszyć zasmuconą matkę i wtedy to odmalował cnoty Blezylli. Wspomniał także, że znała grekę i język hebrajski. Pochowano ją uroczyście, ale pogrzeb stał się okazją do żywych protestów przeciwko mnichom, odpowiedzialnym za surowości, praktykowane przez zmarłą. Jej wspomnienie obchodzi się w dniu 22 stycznia.

Blezylla
 obchodzi imieniny