Bononiusz

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, pierwotnie cognomen od celtyckiej nazwy miasta italskiego - Bononia (dziś Bolonia). Zatem Bononiusz to 'człowiek pochodzący z Bononii (z Bolonii)'.

W Polsce nie używane.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Bononius, Bononitus, Bonetus.

Bononiusz. Wedle anonimowej Vita (BHL 1421-1423), napisanej przez kogoś ze współczesnych, święty urodził się w Bolonii. Bardzo wcześnie wstąpił do opactwa San Stefano. Potem udał się na Wschód, aby wieść życie pustelnicze. Osiadł w pobliżu Kairu i wkrótce zdobył sobie uznanie wielu. Kiedy po klęsce Ottona II (982) biskup Piotr z Vercelli dostał się do niewoli, uzyskał jego uwolnienie, a następnie zgodę na repatriację jeńców. Udał się z nimi do Konstantynopola, a potem wrócił na Synaj. Piotr z Vercelli wezwał go niebawem do objęcia rządów w opactwie w Lucedio. Zmarł tam 30 sierpnia 1026 r. Później poświęcono mu drugą Vita (BHL 1424), którą rzekomo zredagował Radbert, mnich z Lucedio. Po wielu dyskusjach ogół badaczy skłania się do przeświadczenia, że jest to twór fałszerza z XVIII w.

Bononiusz
 obchodzi imieniny