Bonoza

Jest to cognomen rzymskie, częste wśród chrześcijan, utworzone od przymiotnika bonus, bona, bonum 'dobry' za pomocą formantu -os (a). Zatem łacińskie Bonosus, Bonosa mogłoby odpowiadać staropolskiemu Dobrota.

W Polsce nie używane.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Bonosa, wł. Bonosa.

Bonoza, Eutropia i Zozyma. Są to męczennice rzymskie, dobrze zaświadczone w starożytnych inskrypcjach oraz w urywku starożytnego poematu. Czczono je niedaleko Porto, gdzie je może pochowano. Martyrologium Hieronimiańskie wspominało je pod dniem 15 lipca. Niestety, nic ponadto o nich nie wiemy, natomiast Passio, która szeroko opowiada o Bonozie (BHL 1425), jest tworem późnym, nie zasługującym na jakąkolwiek wiarę.

Bonoza
 obchodzi imieniny