Braulio

Imię to wywodzi się z Hiszpanii. Etymologicznie wiąże się ono ze średniowiecznym romańskim słowem brau- 'byk'.

W Polsce imię nie używane.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Braulius, fr. Braulio, Braule, hiszp. Braulio, niem. Braulio.

Braulio, biskup Saragossy. Urodził się około r. 590 w rodzinie obfitującej w dostojników kościelnych. Jego ojciec, Grzegorz, był biskupem, prawdopodobnie w Osmie, brat Jan zasiadał przed nim na stolicy w Saragossie; drugi brat, Frunimianus, kierował opactwem Św. Emiliana w Rioja, a siostra Pomponia zarządzała jako ksieni innym klasztorem. Pierwsze nauki pobierał i z zasadami ascezy zapoznawał się w klasztorze Osiemnastu Męczenników w Saragossie. Około r. 620 przybył do Sewilli, gdzie św. Izydor wprowadził go w poczet kleru. W parę lat później wrócił do Saragossy, ale nadal pozostawał w kontakcie z Izydorem, którego zachęcał do kontynuowania działalności pisarskiej. On również zadbał o opublikowanie Etymologii. W r. 631 objął stolicę biskupią, w chwili gdy nadciągały chmury: groza wojny, epidemie, głód i susza. Mimo to czynny był ciągle jako rasowy bibliofil i bez przerwy poszukiwał nowych dziełek. Odznaczał się przy tym wszystkim nie tyle wiedzą pogłębioną, co szeroką. Po śmierci św. Izydora stał się w episkopacie autorytetem, do którego zwracano się o radę i rozstrzygnięcie trudności. Na synodach toledańskich w latach 633 i 636 większej roli jeszcze nie odgrywał, ale w r. 638 reprezentował już powagę, z którą się najwyraźniej liczono. On to z umiarem i jasnością odpowiadał na list papieża, skierowany do uczestników synodu. Na zebraniu z r. 646 już go nie było. Przewodniczył mu jego uczeń Eugeniusz. Nie miał jeszcze wiele ponad 60 lat, gdy niemal całkowicie stracił wzrok i osłabł, wyczerpany surowościami. Zmarł w r. 651, pozostawiając po sobie dość sporą spuściznę literacką: 44 listy, cenne źródło dla poznania epoki i środowiska; hymny i poematy; oraz dziełka hagiograficzne (BHL 100 i 4483, może także 1503 i 8619). Kult rozbudzono późno, bo w XIII lub XIV stuleciu, przy czym wspomnienie umieszczono 18 marca.

Braulio
 obchodzi imieniny