Cyprylla

Jest to imię pochodzenia łacińskiego. Utworzone zostało przez zdrobnienie (za pomocą sufiksu -illa) teoforycznego imienia Cypria, jakie nosiła bogini Wenus. Zatem Ciprilla to 'mała Cypria'.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Ciprilla, gr. Kyprílla.

Cyprylla, męczennica. Synaksaria greckie wspominają ją pod dniem 5 lipca jako męczennicę z Cyreny, w Libii. Miała tam zginąć za panowania Dioklecjana (284-305). Wiadomość pochodzi z zaginionej Passio S. Theodori Cyrenensis. Z synaksariów wschodnich przedostała się ona do Martyrologium Rzymskiego.

Cyprylla
 obchodzi imieniny