Cyrion

Imię to możemy traktować jako spieszczenie lub formę patronimiczną, utworzoną na gruncie greckim od imienia Kýrillos (łac. Cyrillus) 'pan'.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Cyrion, gr. Kyrí-n.

Znamy dwóch męczenników, którzy nosili to imię. Obydwaj należą do dość licznych grup osób, które śmierć poniosły w czasie tych samych prześladowań. O jednej z nich mowa będzie poniżej, w rozdzialiku poświęconym Czterdziestu Męczennikom. Tu kilka słów o drugiej:

Cyrion, Basjan, Antoniusz, Prot, Lucjusz i inni, męczennicy aleksandryjscy. Wspominani są w dniu 14 lutego, przy czym zapisy martyrologiczne dzielą ich na trzy grupki: tych, którzy zginęli od miecza; tych, których wrzucono do morza; oraz tych, którzy męczeństwa dostąpili w płomieniach. Analiza owych zapisów wskazuje na to, że opierały się na jakiejś zaginionej Passio. Można dociekać, jakie były pierwotne imiona męczenników, potem w dużej mierze zniekształcone, trudno jednak powiedzieć o nich coś więcej.

Cyrion
 obchodzi imieniny