Cyryla (Cyrylla)

Jest to forma żeńska imienia CYRYL.

Cyryla, męczennica rzymska. Wedle legendarnej Passio Polychronii (BHL 6884), była córką cesarza Decjusza i jego żony, chrześcijanki Tryfonii. Śmierć za wiarę poniosła ponoć po śmierci ojca, za rzekomego panowania cesarza Klaudiusza. Razem z nią zginąć miała także matka. Wszystko to nie zasługuje na wiarę. Istnieją jednak stosunkowo wczesne oznaki kultu Cyryli. Beda umieścił ją w swym martyrologium pod dniem 28 października.

Cyryla (Cyrylla)
 obchodzi imieniny