Cytyn

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen utworzone od wyrazu citus 'szybki, żwawy' za pomocą sufiksu -inus. Sufiks -inus pełnić może funkcję zdrabniającą lub wskazywać na pochodzenie, przynależność. Zatem Citinus to spieszczenie cognomen Citus lub 'należący do Citusa, syn Citusa'.

W Polsce imię nie używane.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Citinus.

Cytyn
 obchodzi imieniny