Czcibor

Jest to dwuczłonowe imię pochodzenia słowiańskiego. Jako człon pierwszy występuje temat czasu teraźniejszego czasownika czci- (czcić), a w drugim członie użyty jest temat czasownikowy -bor czasownika borti 'walczyć'. Całość interpretować można jako 'ten, który czci walkę'. Imię to poświadczone jest w źródłach polskich w r. 1409 w postaci Czczibor i Ścibor. Forma Ścibor jest wynikiem uproszczenia grupy spółgłoskowej -czć-. Od imienia tego pochodzą nazwiska: Ściborow, Ściborowic, Czciborowski, Czcik, Czcikowicz, Czcikowski.

Imię Czcibor miał nosić brat Mieszka I, uczestniczący jako jeden z wodzów Polan w bitwie pod Cedynią.

W kalendarzu imion słowiańskich umieszczone w dniu 12 listopada; tutaj - 9. tegoż miesiąca.

Czcibor
 obchodzi imieniny