Demokryt

Jest to imię pochodzenia greckiego. Członem pierwszym jest element demo- (od d-mos 'lud'), a członem drugim -krittos 'sędzia'. Demokryt to 'sędzia ludu'. W dziejach naszej cywilizacji znamy sławnego filozofa Demokryta z Abdery (460-370 przed Chr.), twórcę materializmu atomistycznego.

W Polsce jako imię chrzestne nie używane.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Democritus, gr. D-mókritos, fr. Démocrite, niem. Demokrit, wł. Democrito.

Demokryt, męczennik, wspominany jest w martyrologiach pod dniem 31 lipca. Razem z nim martyrologia wymieniają Sekunda i Dionizego, męczeństwo zaś lokalizują w Synnadzie, we Frygii. Nic ponadto o nich nie wiemy.

Demokryt
 obchodzi imieniny