Didym

Jest to imię pochodzenia greckiego - Dídymos - dobrze znane z Ewangelii. Już tam znajdujemy jego wyjaśnienie: -Tomasz zwany Dídymos-, czyli 'Bliźniak'. Dídymos jest bowiem greckim odpowiednikiem aramejskiego Tomasz. Z czasów antycznych znamy Greka zwanego Dídymos Chalkenteros Biblioláthas 'zapominacz ksiąg', który tworzył wielkie ilości dzieł literackich. Zachowały się z jego spuścizny komentarze do Homera.

W Polsce jako imię nie używane, ale znamy je, przede wszystkim z Ewangelii.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Didymus, gr. Dídymos, Thomas.

W synaksariach wschodnich spotykamy co najmniej czterech świętych oznaczanych tym imieniem. Wiemy, że piątym albo raczej pierwszym mógłby wśród nich być Tomasz apostoł, bo św. Jan zapewnia nas, że nosił on to drugie helleńskie imię. Tu krótko o jednym ze wspomnianych męczenników. O drugim mowa pod hasłem Teodora i D.

Didym, męczennik egipski. Zachowała się Passio w języku koptyjskim, która dość szeroko opowiada o tym bohaterze wiary. Gdy wieziono go do Aleksandrii, miał doznać wizji Chrystusa, który zapowiadał mu cierpienia i swą pomoc. Z rozkazu prefekta Lucjana znosił potem rozmaite męki. Miał też w więzieniu spotkać swych dawnych towarzyszy. Zginął, ścięty w dniu 5 kwietnia lub 8 września, może w r. 303. Czczono go przede wszystkim w Taršebi, a więc w miejscowości, z której pochodził.

Didym
 obchodzi imieniny