Diter (Ditrych)

Imię Diter jest wysokoniemiecką formą skróconą imienia Dietrich, które jest odpowiednikiem gockiego Teodoryk. Innymi skróceniami i spieszczeniami są: Deddo, Dedo, Dieter, Dirk, Till, Tilo, Tillmann.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Theodericus, Theodoricus, ang. Thodoric, fr. Thierry, wł. Teodorico.

Diter (Ditrych)
 obchodzi imieniny