Domnina

Odpowiedniki obcojęz. łac. Domnina, Domnine, wł. Domnina, Donnina.

W martyrologiach spotkać można pod tym imieniem pięć wzmianek. Nie wszystkie zasługują na osobne omówienie. O jednej Domninie wspomniano pod hasłem Berenika. Tu krótko o drugiej:

Domnina, męczennica, wspominana 12 października. Zginąć miała za Dioklecjana. Martyrologium Rzymskie mówi, że stało się to w Licji, ale wedle synaksariów, które szły za zaginioną Passio, na męki skazana została przez sędziego Lizjusza, zmarła zaś we więzieniu w Anazarbos, w Cylicji.

Domnina
 obchodzi imieniny