Engelmar

Imię pochodzenia germańskiego, złożone z elementów: Engel- 'członek plemienia Anglów' lub 'anioł' i -mar / -m-r 'sławny'. Całość można interpretować jako 'sławny członek plemienia Anglów' lub 'sławny, jaśniejący jak anioły'.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Engelmarus, ang. Engelmar, fr. Englemar.

Engelmar, pustelnik bawarski. Vita, napisana w XII stuleciu, przedstawia go jako syna ubogiej rodziny chłopskiej, którego do życia eremickiego zaprawiał jakiś dawny biskup ormiański, osiadły w okolicach Windbergu. Miał go zamordować jakiś inny pustelnik, zazdrosny o jego powodzenie. Uznano go za męczennika, czczono zaś w dniu 14 stycznia. Wzywano zwłaszcza w czasie zarazy na bydło.

Engelmar
 obchodzi imieniny