Eowald

Imię pochodzenia germańskiego, złożone z członów -o 'prawo' i -wald 'władca, stróż'. Całość można interpretować jako 'władca, stróż prawa'.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Eovaldus, ang. Eovald.

Eowald i Sykstus byli męczennikami, czczonymi w Geronie, w Katalonii. Ich Inventio (BHL 2556) nie dostarcza nam jakichkolwiek konkretnych wiadomości o osobach i ostatnim boju wyznawców. Zginąć mieli za Dioklecjana sub Daciano praeside, ale ta ostatnia formuła jest kliszą odtwarzaną często w hagiografii hiszpańskiej. Wnioskując z imienia, sądzą niektórzy, że Eowald był żołnierzem rzymskim pochodzenia saskiego. Zresztą nic więcej o nich powiedzieć się nie da. Wspominani byli w dniu 7 maja.

Eowald
 obchodzi imieniny