Epipodiusz

Imię pochodzenia greckiego, złożone z elementów: epi 'przy' i pos, podos 'stopa'. Całość znaczy 'stojący na nogach'.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Epipodius.

Epipodiusz i Aleksander, męczennicy lugduńscy. Mieli stać się ofiarami prześladowania tuż po wielkiej hekatombie z r. 177. Pierwszy miał być z pochodzenia Grekiem, drugi rodowitym lugduńczykiem. W Martyrologium Hieronimiańskim widnieli pod dniami 22 i 24 kwietnia. Wspomina o nich Grzegorz z Tours, który też zaznacza, że ich relikwie spoczywają w krypcie kościoła Św. Jana.

Epipodiusz
 obchodzi imieniny