Etelreda (Eteldreda)

Imię pochodzenia germańskiego (anglosaskie); jest żeńskim odpowiednikiem męskiego imienia ETELRED.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Ethelreda, Aetheldreda, ang. Ethelreda, fr. Etheldrede, Audry, niem. Ethelred, wł. Edilreda.

W wykazach hagiograficznych pojawiają się znów dwie anglosaskie święte tego imienia. Bardziej znaną stała się niewątpliwie

Etelreda, królowa i ksieni na Ely. Była córką króla Wschodnich Anglów. W r. 652 wydano ją za Tonberta, księcia plemienia zwanego Girvii. W trzy lata później owdowiała. Usunęła się wówczas do swych dóbr na wysepce Ely. W r. 660 poślubiono ją po raz wtóry synowi króla Nortumbrii, Egfrydowi. Nadal jednak żyła w dziewictwie. Wedle Bedy Egfryd obiecywał św. Wilfrydowi wiele za wyperswadowanie królowej tego stanu. W dziesięć lat później separował się od żony, która udała się do opactwa w Coldingham. Potem założyła nowe na Ely. Wiodła tam życie nad wyraz umartwione. Zmarła 23 czerwca 679 r. W szesnaście lat później jej siostra Seksburga, która została ksienią na Ely, przeniosła jej szczątki do kościoła. W średniowieczu była świętą bardzo popularną.

Etelreda (Eteldreda)
 obchodzi imieniny