Eudald

Imię pochodzenia germańskiego, złożone z elementów: euth- / eud- o niepewnym znaczeniu i -wald 'panować, władać'.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Eudaldus, ang. Eudald, fr. Eudalde, wł. Eudaldo.

Eudald, męczennik z Ax-les-Thermes. Pochodzić miał z Italii. Przyjąwszy z rąk pustelnika Pankracego chrzest, sam obrał życie pustelnicze. Potem otrzymał święcenia kapłańskie. W r. 444 dołączył do armii Attyli, aby pocieszać jeńców chrześcijańskich. Aresztowany, przeszedł rozmaite męki, potem zaś skazany został na wygnanie. Gdy 11 maja 452 r. Attyla obozował w Ax, kazał go po raz wtóry aresztować i skazał na śmierć. Tak chce późna Vita, która wzbudza spore wątpliwości. Chcieli dlatego niektórzy śmierć świętego przesunąć na czasy panowania Karola Młota, kiedy to Saraceni przebywali w Akwitanii. Wspomnienie Eudalda obchodzi się 11 maja.

Eudald
 obchodzi imieniny