Eupliusz

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie jest to cognomen powstałe na podstawie greckiej: eúpleios 'pełny, całkowity'. To rzymskie cognomen wielokrotnie pojawia się w inskrypcjach.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Euplius, gr. Eúpleios.

Eupliusz (Euplus), męczennik sycylijski. Dobrowolnie stawił się z księgą Ewangelii przed wysokim urzędnikiem rzymskim na Sycylii, Kalwinianem. Po przesłuchaniu w Catanii wtrącono go do więzienia. Potem go przesłuchiwano po raz wtóry i poddawano torturom. Został ścięty 12 sierpnia 304 r. W czasach późniejszych utrzymywano, że był diakonem. Wcześnie krzewił się jego kult, o czym świadczą rozmaite jego pomniki. Natomiast zaginęły autentyczne Acta procesu. Mimo to późniejsze pasje zawierają wiadomości oparte na wiarygodnych przekazach.

Eupliusz
 obchodzi imieniny