Eustadiola

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie spieszczenie za pomocą sufiksu -olla / -ulla - -ola / -ula imienia greckiego Eustadía, o znaczeniu 'dobrze stojąca, stała, niewzruszona'. Jego skróceniem jest Stadiola.

Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang., niem. Eustadiola, Stadiola, fr. Stadiolle.

Eustadiola, ksieni klasztoru w Bourges. Wedle żywota napisanego dość wcześnie, urodziła się w Bourges, w zamożnej rodzinie senatorskiej. Wcześnie wydano ją za mąż. Wcześnie też urodziła syna Tetradiusza, ale w dwudziestym roku życia była już wdową. Zaczęła wówczas rozdawać ubogim swe dobra, zajęła się szyciem szat kościelnych, a dwa domy, które posiadała w mieście, zamieniła na kaplice. Potem, wielkim nakładem, za murami miasta wybudowała bazylikę, którą oddała pod opiekę św. Pawła, żywo przez siebie czczonego. Obok bazyliki wybudowała następnie klasztor, w którym z innymi niewiastami zamieszkała. Powstała w ten sposób wspólnota, która nie obarczała się ani klauzurą, ani innymi rygorami. Było to życie zakonne, ale prowadzone w sposób oryginalny, mało podobny do tradycyjnie przyjętych. Zmarła mając ponad dziewięćdziesiąt lat, zapewne po 684 r., bo jej pogrzebowi przewodniczył biskup Raicjusz. Do Martyrologium Hieronimiańskiego jej nie wpisano. Jako Stadiola znalazła się natomiast w późnych martyrologiach gallikańskich. Jej wspomnienie w Bourges obchodzono dnia 8 czerwca, ale w niektórych kalendarzach widniała też pod dniem 10 maja.

Eustadiola
 obchodzi imieniny