Euzaniusz

Jest to imię pochodzenia grecko-łacińskiego, pierwotnie cognomen utworzone na podstawie greckiego euz-us 'dobrze żyjący'.

W Polsce nie używane.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Eusanius, wł. Eusanio.

Euzaniusz i towarzysze, męczennicy z Furconio (w Abruzzach). Istnieją trzy prastare ośrodki ich kultu, a także bardzo stara data wspomnienia: 9 lipca. Niestety, anonimowa Passio, skomponowana zapewne w X w., jest utworem legendarnym i na wiarę nie zasługuje. Podaje ona, że kapłan Euzaniusz, urodzony w Siponto, przebywał przez czas dłuższy w eremie na górze Gargano. Wezwany do objęcia stolicy biskupiej w rodzinnym mieście, potem je potajemnie opuścił i z towarzyszami apostołował w Rieti, Valva, Furconio i Amiterno. Udarowany wizją, porzucił w końcu swego brata Teodora, który mu dotąd towarzyszył, i z innymi, z Dioklecjanem i Gracją, wrócił do Furconio. Został tam na polecenie miejscowego rządcy Priscusa aresztowany. Z więzienia wyszedł w sposób cudowny. Zmarł w pokoju w dniu 9 lipca. Czczono go jednak jako męczennika. Był może w rzeczywistości wędrownym misjonarzem, apostołującym w okolicach Abruzzów.

Euzaniusz
 obchodzi imieniny