Faletr(Iusz)

Jest to imię o niepewnej etymologii. W Rzymie funkcjonowało jako cognomen prawdopodobnie etruskiego pochodzenia, stąd jego znaczenie (jak większości imion etruskich) jest nieznane. Być może, wiąże się jakoś z łacińskim fallo, fefelli 'przywieść do upadku, oszukać'.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Faletrius, Faretus, Falerus.

Faletr, pustelnik z Chabris. Miał pielgrzymować do Ziemi Świętej, skąd przywiózł sporo relikwii. Z czasem pozyskał uczniów, stąd nazywano go niekiedy opatem. Dobrze zaświadczony jest jego prastary kult, natomiast późna Vita (BHL 6790) nie dostarcza nam niczego pewnego. Wspominano go w dniu 23 listopada.

Faletr(Iusz)
 obchodzi imieniny