Fandyl(As)

Jest to imię prawdopodobnie pochodzenia łacińskiego. Z gramatycznego punktu widzenia mogłoby być zdrobnieniem cognomen Fandus etymologicznie związanego z apellativum fandum, -i 'słuszność'. Nie można jednakże wykluczyć barbarzyńskiego pochodzenia.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Fandilus, Fandilas.

Fandyl, męczennik z Kordoby. Pochodził z Guadix (Acci), a wychowywał się w klasztorze w Kordobie. Następnie przyjął habit w opactwie Najśw. Zbawiciela w Pen-malaria (Pinna Mellaria) niedaleko Kordoby. Tam też został kapłanem. Gdy za Mahometa I, emira Kordoby, wybuchło prześladowanie, sam stanął przed mahometańskim sędzią i śmiało wyznał swą wiarę oraz złorzeczył Mahometowi. Ścięto go 13 czerwca 853 r., a ciało wystawiono na widok publiczny. O męczeństwie relację zdał św. Eulogiusz, który wkrótce sam stać się miał ofiarą prześladowania.

Fandyl(As)
 obchodzi imieniny