Geminian

Imię pochodzenia łacińskiego, wtórne cognomen utworzone od pierwotnego Geminus 'bliźniak'. Cognomina na -anus były charakterystyczne dla adoptowanych i dla wyzwoleńców.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Geminianus, ang. Geminian, fr. Geminien, wł. Geminiano.

Hagiografowie odróżniają trzech świętych tego imienia. Dwóch z nich to znów postacie ledwo znane ze zwięzłych wzmianek, dziś całkowicie zapomniane. Nieco wyrazistszą jest postać trzecia:

Geminian, biskup Modeny. Na stolicy tej zasiadał w drugiej połowie IV stulecia, może w latach 344-396. Jest prawdopodobnie tym samym, który w r. 390 uczestniczył w synodzie mediolańskim. W jego to imieniu akta synodu podpisał kapłan Aprus. Poczynając od VI stulecia, kult Geminiana zataczał szerokie kręgi. Jego wspomnienie obchodzono w dniu 31 stycznia.

Geminian
 obchodzi imieniny