Gerulf

Imię pochodzenia germańskiego z wielkiej grupy imion złożonych. W części pierwszej występuje element ger- 'oszczep', a w drugiej -wolf / -wulf 'wilk'.

W Polsce imię nie używane.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Gerulfus, Gerulphus, niem. Gerulf, Girulf, Gierloff.

Gerulf z Drongen, męczennik. Urodził się w okolicach Gandawy. Jako młodzieniec udał się do opactwa pod miastem, aby przyjąć sakrament bierzmowania. Wracając wstąpił na chwilę do kościoła w Drongen (Tronchiennes). Gdy potem siadał na konia, wuj nagle wyciągnął miecz i śmiertelnie go zranił. Nie znano motywów tego czynu czy zemsty. Koń wrócił zbroczony krwią do domu i wtedy udano się na poszukiwanie Gerulfa. Odnaleziono go, gdy był w agonii. Zdołał jeszcze wyrazić życzenie, żeby pochowano go w kościele w Drongen, a przypadającą nań część dziedzictwa obrócono na potrzeby tej świątyni. Wszystko to miało się stać około r. 750, ale wydarzenia opisano prawdopodobnie dopiero w X w. Wydaje się, że przy redagowaniu tej Passio Gerulphi czerpano jednak ze źródła wcześniejszego. Wspomnienie obchodzono 21 września.

Gerulf
 obchodzi imieniny