Gweryk

Zromanizowana postać germańskiego imienia Werik, Werrik, Werryk, złożonego z członów: wer- / war- (od waran) 'strzec, bronić' i -rik / -rich 'władca, panujący, król'.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Vericus, Guericus, Guerichus.

Hagiografowie wymieniają dwóch świętych o tym imieniu. Nigdy nie otaczała ich cześć, która by przekroczyła wąski krąg kultu lokalnego. Mimo to jednemu z nich poświęcimy kilka słów zwięzłej informacji:

Gweryk, biskup Sens. Wspomina o nim Vita jego bratanka i następcy, Ebbona. Pochodził z okolic Tonnerre (departament Yonne). Na stolicę w Sens wstąpił po św. Wulfranie, w czasie, gdy ten, rezygnując z rządów w diecezji, wybierał się ewangelizować opornych Fryzów. Zmarł prawdopodobnie przed r. 711, bo wówczas diecezją zarządzał już wzmiankowany Ebbo. Pochowano go w opactwie Św. Piotra w Sens. Wspominały o nim niektóre martyrologia łacińskie pod dniem 20 marca, ale do Martyrologium Rzymskiego nie wszedł.

Gweryk
 obchodzi imieniny