Hermeland

Imię pochodzenia germańskiego występujące w formach: Ermeland, Herland, Herbland, Erblain, Arbland. Należy ono do grupy imion dwuczłonowych. Jako pierwszy człon występuje element herm- / herme- (od boga Hermina / Irmina będącego protoplastą Irmionów). W drugim członie użyty jest element -land / -lant 'ziemia, kraj'.

W Polsce imię nie używane.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Hermelandus, fr. Armelaud, Hermenlaud, niem. Hermeland, Hermelan, Hermenland, Ermeland, Herbland, Arbland.

Hermeland, opat z Indre. Wywodził się z możnego rodu. Na dworze Klotariusza II (662-672) był podczaszym. Potem wstąpił do opactwa w Fontenelle. Około r. 679 wysłano go na czele dwunastu mnichów do nowo założonego opactwa na wyspie rzeki Loary, nazwanego Aindre (Antrum, dziś Indre). Wystarał się o rozmaite przywileje i pozakładał kilka filii. W starości złożył urząd, ale mnisi, nie radząc się ustępującego opata, obrali na jego miejsce człowieka niegodnego. Gdy ten umarł, prosili świętego, by wskazał im następcę. Hermeland zmarł około r. 710. Jego wspomnienie obchodzono 25 marca lub 27 listopada.

Hermeland
 obchodzi imieniny