Irenarch

To imię pochodzenia greckiego, złożone z członów: Iren-- 'pokój' i -archós 'władca'.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Irenarchus, Irenarcus.

Irenarch, Akacjusz i siedmiu tow., męczennicy. Widnieją w Martyrologium Rzymskim pod dniem 27 listopada. Wspomnienie wywodzi się z greckiej Passio, która jednak nie przedstawia większej wartości. Istnieją natomiast wczesne świadectwa kultu męczenników. Irenarch pochodzić miał z Sebasty, w Armenii. Nawrócił się, gdy jako kat obserwował odwagę siedmiu chrześcijanek. Zginął z nimi za Dioklecjana. Akacjusz natomiast przez omyłkę zaliczony został do tej grupki. Był mnichem w ławrze palestyńskiej, nie zaś kapłanem. Jan Klimak wspomina o nim w swej Drabinie duchownej. Umrzeć miał na skutek złego traktowania przez pewnego starszego mnicha. Wspominano go nieraz w dniach 7 lipca lub 25 lutego.

Irenarch
 obchodzi imieniny