Janusz

Jest to polskie spieszczenie imienia JAN. Formantem spieszczającym jest tu -usz, które dodawano do imienia chrześcijańskiego, do jego tematu lub jego części (np. jednej sylaby). W źródłach notowane od w. XII. Ten zdrabniający formant występuje już w nazwach osobowych Bulli Gnieźnieńskiej. Od czasów najdawniejszych było często używane. Nosili je m.in. Piastowie mazowieccy, Radziwiłłowie, a także znane osobistości z czasów nowożytnych, np. Janusz Korczak (1878-1942), Janusz Kusociński (1907-1940), lekkoatleta polski zamordowany przez hitlerowców. Jest używane do dziś.

Od imienia tego pochodzą nazwiska: Janusz, Janusik, Januszewicz, Januszkiewicz oraz nazwy miejscowe: Januszew, Januszewice, Januszewo, Januszkowice, Januszkowo, Januszno, Januszowa, Januszów i inne, które dały podstawę nazwiskom odmiejscowym typu: Januszewski, Januszkowski itp.

JAPOŃSCY MĘCZENNICY.

Nazwą określa się nieraz tych bohaterów wiary z r. 1597, którzy stali się bodaj najsławniejszymi, w Europie najbardziej znanymi. Mówimy o nich pod hasłem: Paweł Miki i tow. Innym jednak razem autorzy repertoriów hagiograficznych obejmują tą nazwą cały męczeński plon, jaki chrześcijaństwo japońskie wydało w ciągu stuleci swej bolesnej historii. Zwięzły szkic tych męczeńskich dziejów podamy pod koniec, wśród aneksów.

Janusz
 obchodzi imieniny