Jaromir

Imię to, podobnie jak imiona Jarogniew, Jaropełk, Jarosław - zawiera w pierwszym członie temat przymiotnikowy jaro- 'ostry, surowy'. Drugim członem jest -mir 'pokój'. W dokumentach pojawia się czasem oboczność członów: -mir / -m-r / mar. Na tej podstawie W. Taszycki i T. Milewski przypuszczali, że człon -mir 'pokój' zastąpił archaiczny element -měr / -m-r / -mar w znaczeniu 'sławny'. Dopuszczano też ewentualnie możliwość zapożyczenia germańskiego. Nowsze badania wykazały, że jest to substytucja germańskiej onomastyki w zabytkach pisanych przez Niemców (por. też Kazimierz, Włodzimierz). Na możliwość substytucji germańskiej zwracał uwagę S. Rospond, przynajmniej w stosunku do imion pomorskich.

Imię Jaromir poświadczone jest od XIII w. Umieściliśmy je pod dniem 28 maja.

Jaromir
 obchodzi imieniny