Tego dnia świętują

Imię pochodzenia łacińskiego: Augustinus, utworzone od przydomka Augustus, nadanego Oktawianowi przez senat. Augustus to pierwotnie przymiotnik od rzeczownika augur, który oznaczał 'uświęcony przez (dobre) przepowiednie, znaki' lub 'przedsięwzięty pod sprzyjającymi znakami'. Ten przymiotnik nadawano...

Zobacz więcej o: Augustyn
Obchodzi imieniny:
28 stycznia,
29 kwietnia,
19 maja,
28 maja,
28 sierpnia

Imię pochodzi od nazwy etnicznej Germanów lub łacińskiego słowa germanus 'brat'. W Polsce imię to nie uzyskało nigdy większej popularności. W dokumentach pojawia się od XV wieku w łacińskiej formie Germanus (1466). Niemalże wszystkie potwierdzenia oznaczają osoby duchowne, więc trudno powiedzieć, czy...

Zobacz więcej o: German
Obchodzi imieniny:
28 maja,
10 października

Imię to, podobnie jak imiona Jarogniew, Jaropełk, Jarosław - zawiera w pierwszym członie temat przymiotnikowy jaro- 'ostry, surowy'. Drugim członem jest -mir 'pokój'. W dokumentach pojawia się czasem oboczność członów: -mir / -m-r / mar. Na tej podstawie W. Taszycki i T. Milewski przypuszczali, że...

Zobacz więcej o: Jaromir
Obchodzi imieniny:
11 kwietnia,
28 maja
Obchodzi imieniny:
28 maja

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, pierwotnie cognomen, w którego funkcji użyty został rzeczownik pospolity victor, -ris 'zwycięzca' (np. Marius Victor). Imię Wiktor pojawia się w Polsce prawdopodobnie pod wpływem włoskim w XVI w. wraz z formą pochodną Wiktoryn. Dziś imię Wiktor jest również znane...

Zobacz więcej o: Wiktor
Obchodzi imieniny:
22 lutego,
25 lutego,
6 marca,
29 marca,
12 kwietnia,
8 maja,
14 maja,
17 maja,
21 maja,
28 maja,
21 lipca,
28 lipca,
30 września,
17 października,
8 listopada
Obchodzi imieniny:
22 lutego,
6 marca,
12 kwietnia,
14 maja,
17 maja,
21 maja,
28 maja,
21 lipca,
28 lipca,
30 września,
17 października,
8 listopada

Jest to imię germańskie, złożone z członów: wille- 'chęć, wola' i -helm 'opieka, pomoc'. Było to częste imię w rodzinach dynastycznych Niemiec, Anglii, Holandii. Obok formy męskiej imienia w użyciu jest też forma żeńska - Wilhelmina. Imię to pojawia się w Polsce w w. XIV, ale nigdy nie osiąga większej...

Zobacz więcej o: Wilhelm
Obchodzi imieniny:
1 stycznia,
10 stycznia,
6 kwietnia,
28 maja,
8 czerwca,
24 czerwca,
25 czerwca,
5 lipca,
2 września
Obchodzi imieniny:
28 maja