Tego dnia świętują

jest to żeńska forma imienia Bogusław, oznacza osobę, która sławi Boga. W Polsce występuje od XIII w. i jest popularne do naszych czasów.Formy zdrobniałe od imienia Bogusława to BogusiaOdpowiedniki obcojęz.; czes.,słow.-Bohuslava, serb., chor.-Bogoslava, Bogosava.

Zobacz więcej o: Bogusława
Obchodzi imieniny:
13 stycznia,
22 marca,
18 kwietnia,
29 maja,
18 sierpnia

Jest to imię pochodzące od przydomka Marii z Magdali. Nazwa miejscowa Magdala jest pochodzenia aramejskiego. Odpowiada hebrajskiej nazwie Migdal 'wieża ryb' (dziś el-Medżdel odległe o 5 km od Tyberiady). W Polsce imię znane od czasów średniowiecznych w formach: Magdalena (1264), Magdalana (1391), Magdalina...

Zobacz więcej o: Magdalena
Obchodzi imieniny:
13 maja,
27 maja,
29 maja,
1 czerwca,
22 lipca

Jest to imię pochodzenia łacińskiego: Maximilianus, genetycznie wtórne cognomen od formy Maximillus, która jest spieszczeniem imienia Maximus (por. MAKSYM). Było to częste imię w książęcych rodach Niemiec i Austrii. W Polsce pojawia się dość późno. Ostatnio daje się zauważyć niewielki wzrost popularności...

Zobacz więcej o: Maksymilian
Obchodzi imieniny:
29 maja,
14 sierpnia,
12 października,
27 listopada

Imię pochodzenia łacińskiego, z dawnego cognomen Maximinus czyli 'należący do Maksyma' (sufiks -inus wskazywał na przynależność, pochodzenie). Nosił je jeden z cesarzy rzymskich (235-238) - syn chłopa trackiego, Maksymin Trak. W Polsce imię nie jest poświadczone. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Maximinus,fr....

Zobacz więcej o: Maksymin
Obchodzi imieniny:
29 maja

Jest to żeńska forma imienia TEODOZJUSZ, TEODOZY. Imię to w Polce występuje do dziś, ale bardzo rzadko. Forma spieszczona to Todzia. Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang. Theodosia, fr. Théodosie, Théodose, ros. Fieodosija, Fiedosija, wł. Teodosia. W synaksariach i martyrologiach święte, które nosiły...

Zobacz więcej o: Teodozja
Obchodzi imieniny:
29 maja,
11 czerwca

Zlatynizowana forma germańskiego imienia złożonego z członów: theud-/diot- 'lud, naród, plemię' i -haris/-charis 'wojsko'. Czasem utożsamiano je z greckim Teodorem. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Theudarius, Theuderius, ang., niem. Theodarius, Theoderis.

Zobacz więcej o: Teudariusz (Teodor)
Obchodzi imieniny:
7 lutego,
21 lutego,
26 marca,
1 kwietnia,
20 kwietnia,
22 kwietnia,
5 maja,
20 maja,
29 maja,
31 maja,
21 czerwca,
4 lipca,
27 sierpnia,
5 września,
19 września,
24 września,
23 października,
29 października,
9 listopada,
11 listopada,
7 grudnia

Jest to imię pochodzenia łacińskiego. Rzymianie posiadali cognomen męskie Ursulus i żeńskie Ursula. Były to zdrobnienia od wyrazów pospolitych ursus 'niedźwiedź', ursa 'niedźwiedzica', czyli mniej więcej znaczyłoby Niedźwiadek i Niedźwiedziczka. W Polsce znane jest to imię od średniowiecza w formach:...

Zobacz więcej o: Urszula
Obchodzi imieniny:
29 maja,
21 października