Jarosław

Jest to imię słowiańskie, złożone z elementów jaro- 'ostry, surowy' (temat przymiotnikowy na -o) i -sław. Imię poświadczone we wczesnym średniowieczu, występuje na Rusi i w Czechach. Imię to nosił Jarosław Mądry (978-1054), wielki książę kijowski od 1019, syn Włodzimierza Światosławowicza; za jego to panowania ułożono najstarszą część zbioru praw, pt. Prawda ruska.

Obok imienia męskiego poświadczone jest imię żeńskie Jarosława (1265).

Od imienia Jarosław pochodzą nazwy miejscowe: Jarosław, Jarosławiec.

W kalendarzu imion słowiańskich Jarosław umieszczony jest 25 kwietnia, a Jarosława 21 stycznia.

Jarosław
 obchodzi imieniny