Kaliksta

Imię pochodzenia greckiego; żeński odpowiednik męskiego imienia KALIKST.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Callixta, wł. Callista.

Kaliksta, męczennica z Cezarei Kapadockiej. Nie znały jej martyrologia Hieronimiańskie, Adona i Usuarda, ale wspominali Beda, Raban Maur i Martyrologium Rzymskie. Miała być towarzyszką męczennic Doroty i Chrysty. Ona i Chrysta odstąpiły ponoć od wiary, ale Dorota skłoniła je do jej mężnego wyznania i odważnego pójścia na śmierć. Wszystko to pochodzi z Akt sporządzonych późno, mało wiarygodnych. Męczeństwa dopełnić miały 6 lutego za panowania Dioklecjana.

Kaliksta
 obchodzi imieniny