Kalina

Jest to imię złożone pochodzenia greckiego, podobnie jak imiona: Kalímer, Kalíkl-s, Kallímachos. Zawiera w członie pierwszym temat przymiotnika kalós 'piękny', a w drugim temat rzeczownika nik- 'zwycięstwo'. Jako wyraz pospolity kallín-kos znaczy 'świętujący zwycięstwo, zwycięski'. Pochodzi ono od imienia KALINIK. W Polsce imię nie używane, ale w doku­mentach poświadczone w średniowieczu na Rusi Czerwonej w postaciach: Kalinik (1445), Kalenik (1415), Kalennik (1415); nosili je prawdopodobnie Rusini.

Kalina
 obchodzi imieniny