Kalistrat

Jest to imię złożone pochodzenia greckiego. Składa się z elementów: kali- (od przymiotnika kalós) 'piękny' i -stratós 'wojsko'.

Odpowiedniki obcojęz.: łac. Callistratus, gr. Kallístratos, fr. Callistrate, ros. Kallistrat.

Kalistrat i towarzysze, męczennicy. Martyrologium Rzymskie wspomina ich w dniu 26 września, natomiast synaksaria w dniu następnym. Wedle Akt o wątpliwej wiarygodności Kalistrat miał być żołnierzem z garnizonu chalcedońskiego. Wedle innej wersji stacjonować miał w Kartaginie. Gdy za Dioklecjana przybył do Rzymu, został uwięziony, a następnie poddany torturom. Miał wówczas nawrócić wielu towarzyszy. Akta opowiadają także o tym, że wystawiono później wspaniały kościół dla jego uczczenia. Mimo to trudno dopatrzyć się w nim męczennika rzymskiego. Średniowieczne martyrologia łacińskie go nie znały, a Passio, która o nim opowiada, jest niewątpliwie proweniencji wschodniej.

Kalistrat
 obchodzi imieniny