Tego dnia świętują

Imię biblijne złożone: dani-y-al lub dan-i-el 'Bóg osądził'. Według tekstów akadyjskich imię tłumaczyć należy: 'potężny jest mój Bóg'. Imię to nosił prorok, który wyjaśniał królowi Baltazarowi sens snów oraz napisu mane, tekel, fares (Dn 5, 25-28). W tłumaczeniu greckim Biblii imię zapisywane jest jako...

Zobacz więcej o: Daniel
Obchodzi imieniny:
3 stycznia,
10 kwietnia,
15 lipca,
21 lipca,
10 października,
13 października,
10 grudnia,
11 grudnia

Imię to pojawiło się w Polsce bardzo wcześnie, wraz z kultem św. Floriana (XII w.). Wywodzi się ono z języka łacińskiego od imienia Florus. Utworzone zostało za pomocą sufiksu -ianus tworzącego m.in. cognomina. Zatem Florianus to pierwotnie 'należący do Florusa'. Imię Florus jest z gramatycznego punktu...

Zobacz więcej o: Florian
Obchodzi imieniny:
2 kwietnia,
4 maja,
7 maja,
4 czerwca,
4 października,
10 października,
5 listopada,
3 grudnia,
17 grudnia

Jest to imię wywodzące się z języka włoskiego. Pochodzi ono od określenia francesco 'Francuz, Francuzik', jakim kupiec Piotr Bernardone nazwał swego syna Jana, kiedy wrócił z Francji. W Asyżu zaczęto powszechnie nazywać chłopca tym określeniem. Pod takim imieniem znany jest powszechnie. Na popularność...

Zobacz więcej o: Franciszek
Obchodzi imieniny:
24 stycznia,
29 stycznia,
17 lutego,
2 marca,
2 kwietnia,
11 maja,
4 czerwca,
17 czerwca,
20 czerwca,
14 lipca,
21 sierpnia,
16 września,
17 września,
25 września,
29 września,
4 października,
10 października,
29 października,
24 listopada,
3 grudnia

Imię pochodzi od nazwy etnicznej Germanów lub łacińskiego słowa germanus 'brat'. W Polsce imię to nie uzyskało nigdy większej popularności. W dokumentach pojawia się od XV wieku w łacińskiej formie Germanus (1466). Niemalże wszystkie potwierdzenia oznaczają osoby duchowne, więc trudno powiedzieć, czy...

Zobacz więcej o: German
Obchodzi imieniny:
28 maja,
10 października

Jest to imię złożone pochodzenia greckiego. Składa się z elementów: kali- (od przymiotnika kalós) 'piękny' i -stratós 'wojsko'. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Callistratus, gr. Kallístratos, fr. Callistrate, ros. Kallistrat. Kalistrat i towarzysze, męczennicy. Martyrologium Rzymskie wspomina ich w dniu...

Zobacz więcej o: Kalistrat
Obchodzi imieniny:
10 października
Obchodzi imieniny:
10 października

Jest to imię wywodzące się z łacińskiego cognomen, utworzonego od imienia Paulus za pomocą sufiksu -inus, który określa przynależność do kogoś, pochodzenie od kogoś. Paulinus to pierwotnie 'należący do Paulusa (czyli Pawła), pochodzący od Paulusa'. W źródłach polskich imię poświadczone już w XIII w....

Zobacz więcej o: Paulin
Obchodzi imieniny:
29 kwietnia,
4 maja,
10 października

Jest to forma żeńska imienia PAULIN. W Polsce imię to występuje od XIV w. w formach: Paulina, Pawlina. Dziś jest to imię rzadkie. Formą zdrobniałą jest Paulinka. Odpowiedniki obcojęz.: łac. Paulina, ang., niem. Pauline, fr. Paulette, Pauline, hiszp. Paulina, ros. Pawlina, Polina, wł. Paolina. W literaturze...

Zobacz więcej o: Paulina
Obchodzi imieniny:
26 stycznia,
26 maja,
6 czerwca,
22 czerwca,
21 lipca,
31 sierpnia,
10 października,
2 grudnia
Obchodzi imieniny:
10 października