Tego dnia świętują

Jest to imię żeńskie pochodzenia litewskiego, dobrze znane z lektury Konrada Wallenroda. Nosiła je córka Gedymina, żona Kazimierza Wielkiego (na chrzcie otrzymała imię Anna). Etymologia imienia niejasna. Forma z -l- jest formą zlatynizowaną. W litewskim przed spółgłoską twardą powinno być -ł-. Znany...

Zobacz więcej o: Aldona
Obchodzi imieniny:
1 marca,
10 marca,
20 maja,
28 sierpnia,
10 września,
11 października,
9 listopada,
12 grudnia

imię pochodzenia germańskiego. Pierwot­nie było to prawdopodobnie przezwisko okreś­lające kolor włosów jakiegoś człowieka: kolor ciemny, brązowy (por. pol. brunatny, brunet). Kolor ten często w legendach germańskich łączony bywa z osobą najwyższego boga - Wodana.W Polsce jest to imię rzadkie, poświadczo­ne...

Zobacz więcej o: Brunon
Obchodzi imieniny:
17 maja,
12 lipca,
23 lipca,
6 października,
8 października,
11 października,
15 października

Imię pochodzenia germańskiego, złożone z elementów: burg- 'zamek warowny, kasztel, twierdza' i -hard / -hart 'mocny, silny, trwały'. Może występować w formach: Burgard, Burckhard, Burkhart, Burkhardt. Imię to jako nazwisko nosił słynny szwajcarski historyk kultury i sztuki Jakob Burckhardt (1818-1897),...

Zobacz więcej o: Burchard
Obchodzi imieniny:
11 października
Obchodzi imieniny:
11 października

Imię łacińskiego pochodzenia; pierwotnie łac. Aemilus znaczyło 'wywodzący się z rodu rzymskiego Aemilia', z kolei nazwa rodu związana jest z łac. aemulus 'gorliwy, żarliwy, pilny'. Niektórzy przypisują mu etruskie pochodzenie. Przyswojone jako Emil (skrócona forma) lub Emiliusz (zastępstwo łac. -us pol....

Zobacz więcej o: Emil
Obchodzi imieniny:
22 maja,
31 lipca,
5 sierpnia,
8 sierpnia,
21 sierpnia,
6 października,
11 października,
14 listopada

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, wywodzące się z pierwotnego cognomen Aemilianus, utworzonego za pomocą sufiksu -anus od nomen gentilicium Aemilius. Emilian (Aemilianus) to pierwotnie 'należący do Emiliusza, przyjęty do rodu (przez adopcję) Aemilia'. Było to jedno z chętniej używanych kognominów,...

Zobacz więcej o: Emilian
Obchodzi imieniny:
5 stycznia,
31 lipca,
8 sierpnia,
21 sierpnia,
11 października,
6 grudnia
Obchodzi imieniny:
5 stycznia,
8 sierpnia,
11 października,
14 listopada

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen utworzone od nazwy plemiennej Germanowie. Należałoby je rozumieć jako nazwę pochodzącą od prowadzących wojny z Germanami. Z historii starożytnego Rzymu dobrze znamy to imię; nosili je m.in. brat Tyberiusza, Claudius Drusus Germanicus, i jego syn Nero...

Zobacz więcej o: Germanik
Obchodzi imieniny:
11 października

Jest to bardzo popularne dziś imię kobiece. Popularność tę zawdzięcza temu, że nosiła je Matka Boża. Forma Maria pochodzi ze zgrecyzowanego hebrajskiego Mirjam, Marjam. Etymologicznie imię to łączy się z akadyjskim mari-m 'napawa radością'. W greckiej wersji Nowego Testamentu występuje forma Mariám. Imię...

Zobacz więcej o: Maria
Obchodzi imieniny:
1 stycznia,
23 stycznia,
2 lutego,
11 lutego,
25 marca,
14 kwietnia,
26 kwietnia,
28 kwietnia,
3 maja,
24 maja,
2 czerwca,
2 lipca,
5 lipca,
29 lipca,
2 sierpnia,
4 sierpnia,
5 sierpnia,
15 sierpnia,
22 sierpnia,
26 sierpnia,
8 września,
12 września,
15 września,
24 września,
7 października,
11 października,
16 listopada,
21 listopada,
8 grudnia,
10 grudnia

Jest to imię pochodzenia łacińskiego, wywodzące się z cognomen utworzonego od nomen gentilicium Marius (gens Maria). Sufiks -anus oznacza przynależność, zatem Marianus to 'należący do Mariusza, przyjęty do rodu Mariuszów'. W Polsce średniowiecznej imię to było używane w formie Marzyjan (poświadczone...

Zobacz więcej o: Marian
Obchodzi imieniny:
30 kwietnia,
1 lipca,
11 października,
17 października

Imię pochodzenia łacińskiego, genetycznie cognomen żeńskie Placidia od męskiego Placidius, którego podstawę stanowi cognomen Placidus (zob. PLACYD). Odpowiedniki obcojęz.: łac., ang., niem. Placidia. Placydia z Werony. Widnieje w Martyrologium Rzymskim pod 11 października. Ale wspomnienie powstało...

Zobacz więcej o: Placydia
Obchodzi imieniny:
11 października